Sonuç

V- SONUÇ

Ülkemiz ekonomisinde önemli bir paya sahip bulunan tekstil ve konfeksiyon sektörü;  2005 yılından itibaren yaşanmaya başlanan kotasız dünya rekabet koşullarında mevcut yapısal ve ulusal-uluslararası rekabet ortamından kaynaklanan sorunlarına -hükümet, işveren, işçi ve işçi kesiminin temsilcisi durumundaki işçi sendikaları ile birlikte- sosyal diyalog ile çözüm bulup, amaçladığı  vizyon ve hedeflerine belirlenen stratejilerle ulaşmak durumundadır. Bu yapıldığı takdirde, sektörün gelecekte de hem ülkemizin ekonomisinde hem de  dünya tekstil ve konfeksiyon sektöründe önemli bir ağırlığı ve payı olmaya devam edecektir.

Ancak, sektörün büyük kısmının bugünkü üretim yapısı, ürün çeşidi, yönetim, pazarlama dağıtım teknikleriyle, orta ve uzun vadede, oluşacak yeni uluslararası rekabet ortamına uyum sağlamakta güçlüklerle karşılaşacağı görülmektedir. Bu sorunların çözülmesi ve rekabet üstünlüğü kazandıracak niteliklerin acilen kazandırılması gerekir. Sektörün parolası, şimdiden ifade etmek gerekirse “Moda-Marka-AR-GE” olmalıdır. Geleceğin ürün grupları ise “katma değeri yüksek geleneksel ürünler(moda ve markaya dayılı ürünler), teknik tekstiller, akıllı tekstiller ve organik tekstiller” olmalıdır.

 

Sektörel Bilgiler