Üyeliğe Çağrı

İşçi arkadaş,

Sendika işçilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve

geliştirmek için el ele verdikleri birliktir.

İşverenler hakları korunsun,toplu halde sesleri

duyulsun diye; sendikalara, derneklere, odalara

üye oluyorlar.

Ama bu yasal hakkı sana çok görüyorlar.

Buna karşı çık, hakkını ara, mücadele et.

Artık yasalar seni koruyor.

Sendikalı oldun diye veya haksız yere işten çıkarılırsan

ağır cezası var.

İşe dönme hakkın, tazminat hakkın var.

Yeni iş Yasası ve Türk Ceza Yasası senden yana.

İşçi arkadaşlar,

Sizleri hak ve hukukunuzun koruyucusu

Teksif Sendikası’nın güvenli şemsiyesi altında toplanmaya davet

ediyoruz.

Sendikalı ol tüm yasal ve sosyal hakların çiğnenmesin.

Bugünden yarınlarını güvence altına al.