Başkandan

Türkiye’de tekstil, hazır giyim ve örme sanayi işkolunda çalışan emekçilerin sendikal mücadelesi 1940’lı yıllara dayanmaktadır.

TEKSİF o yıllardan günümüze kadar geçen süredeki sendikal hareketin  öncüsü ve kurucusu olmuştur.

TEKSİF 50 yıla aşkın süre içinde mensucat birliklerini, dönemin sendikal yapılanmalarını  derleyip işçilerin birlik ve dayanışmasını bir çatı altında toplamayı başarmıştır.

Teksif Sendikası 19-20 Şubat 2011’deki 18. Genel Kurulu sonrası, tazelenen azim ve güvenle çalışmalarını sürdürmektedir.

Demokrasinin ve sosyal devletin yılmaz savunucusu olmaktan hiçbir dönemde taviz vermeyen TEKSİF emeğin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle insan onuruna yakışır iş ve yaşam anlayışı ile çalışanların hak ve çıkarlarını koruyarak geliştirilmesini hedeflemiştir.

Türkiye’de TEKSİF gibi özel sektöre hitap eden sendikaların çözüm bekleyen sorunu demokrasi anlayışının olmazsa olmaz kuralı olan örgütlenmedir. Örgütlenmenin önündeki engellerin başında kayıt dışı çalıştırma ve taşeron sistemi gelmektedir.

Çalışanların en tabii hakkı Sendikalı olmaktır;  sendikalı olmak toplu iş sözleşmesi yaparak çeşitli haklar elde etmenin yanı sıra  insanca bir yaşam, vergisi, sigortası yatan, yasalar çerçevesinde bir çalışma düzeni sağlar. Tabii bu da örgütlenme ile olur.

TEKSİF

Dil, ırk, cinsiyet siyasi düşünce, din ve mezhep farkı gözetmeksizin tüm çalışanların hakkını ve hukukunu savunur.

Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, Atatürk ilkelerinin yaşatılması doğrultusunda görev yapmayı ilke edinmiştir.

TEKSİF teşkilatını oluşturan genel merkez ve şube yöneticileri ile personeli; sektöre emek verenlerin hizmetindedir. Karşılıklı diyalog , saygı, sevgi ve  dayanışma içinde çalışma hayatındaki sorunların  aşılması ,huzur ve refahın sağlanması için çaba harcar, bunu görev bilirler.

TEKSİF üyelerinin birliğinden, beraberliğinden aldığı güçle çalışmalarını sürdürmektedir.

TEKSİF Sendikası’nın dününü, bugününü, sendikal ve çalışma hayatındaki gelişmeleri, üyelerimizden gelecek istek ve çözüm bekleyen sorunların cevaplarını bundan böyle web sayfamızda bulabileceksiniz.

NAZMİ IRGAT