Genel Kurullar

Genel Kurullar
 
TEKSİF’in 1. GENEL KURULU
 
İlk icra kurulu 3 Mart 1963 tarihinde Milli Sendikanın ilk genel kurulunu Ankara’da topladı. Bu genel kurul Sendikaya katılmamış diğer sendikaları bünyeye almak için yapıldığından icra kurulunu birleştirici, uzlaştırıcı şahısların seçilmesi için gayret gösterildi. Neticede
 
Başkan : Ekrem ÖZKILIÇ
Başkan Vekili : Zekeriya ÖZTÜRK
Genel Sekreter : Vahap GÜVENÇ
Genel Munasip : İbrahim YALÇINOĞLU
Teşkilatçı Üye : Mustafa ABURŞU
 
İcra kuruluna seçildiler. Bu icra kurulu Genel Kurul Kararını gerçekleştirme yönünde çalışmalara başladı ve aşağıdaki mahalli Sendikaların Milli Sendikaya; karşılarında belirlenmiş olan tarihlerde iltihakları sağlandı.
 
1- Aydın (7.10.1962)
2- Balıkesir Dokuma, Örme ve İplik Sanayi İşçileri Sendikası (7.4.1963)
3- Taşköprü Kendir Sanayi İşçileri Sendikası (28.4.1963)
4- Nazilli Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası (12.5.1963)
5- Ereğli- Konya Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası )25.5.1963)
6- Salihli (23.6.1963)
7- Manisa ve Havalisi Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası (30.6.1963)
8- Adana Çırçır ve Mensucat İşçileri Sendikası (21.7.1963)
9- Malatya Mensucat Fabrikaları İşçileri Sendikası (24.7.1963)
10- Tarsus-İçel Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası (28.7.1963)
11- Mersin Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası (4.8.1963)
12- İzmir Tekstil, Örme Sanayi İşçileri Sendikası (8.8.1963)
13- Gaziantep Mensucat İşçileri Sendikası(25.8.1963)
14- Antakya (8.9.1963)
15- Isparta Yün Pamuklu Fabrikaları ve Halı Dokuma Sanayi İşçileri Sendikası (8.9.1963)
16- Uşak Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası (15.9.1963)
17- Bünyan Tekstil Sanayi İşçileri Sendikası (15.9.1963)
18- Denizli ve Havalisi Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası (22.9.1963)
19- Diyarbakır Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası (22.9.1963)
20- İstanbul Tekstil ve Örme Sanayi İşçileri Sendikası ((22.9.1963)
21- Kayseri Tekstil Sanayi İşçileri Sendikası(22.9.1963)
22- Hereke Yün ve Halı Dokuma Sanayi İşçileri Sendikası (29.9.1963)
23- Erzincan Tekstil ve Örme Sanayi İşçileri Sendikası (16.12.1963)
 
274-275 sayılı Kanunların yürürlüğe girdiği 24.7.1963 tarihide TEKSİF’e 8 sendika iltihak etmiş ve milli sendikanın şubesi olmuşlardır. 1963 yılı sonuna kadar TEKSİF’e iltihak ederek Şube olan Sendikaların sayısı 23’e yükseldi. 3 Mart 1963 kongresinde seçilen icra kurulu bu kongrede alınan  karar gereğince 5 Ekim 1963’te Genel Kurulu Olağanüstü topladı. Bu Olağanüstü Genel Kurul’da seçilen heyeti ise,
 
Başkan : Bahir ERSOY
Başkan Vekili : Zekeriya GÖKTÜRK
Genel Sekreter : Vahap GÜVENÇ
Genel Munasip : İbrahim YALÇINOĞLU
Teşkilatçı Üye :  Ahmet BACAKSIZ2dan teşekkül etti.
 
1964 yılı içinde TEKSİF’e iltihak ederek Şube olan mahalli Sendikala ise şunlardır.
 
1- Bursa Mensucat Sanayi İşçi Sendikası (1.3.1964)
2- Antalya (6.4.1964)
 
Böylece 1964 yılı sonunda TEKSİF’e 25 mahalli Sendika iltihak etti ve TEKSİF’in şube sayısı 25’e yükseldi. Bu tarihlerde işkolumuzda sayıları 3-5’i geçmeyen bazı ikinci kuruluşlar mevcuttu. Ancak, bunlar çok küçük işyerlerinde kurulmuş mahalli sendikalardı.
 
2. GENEL KURUL
 
Her yönden süratle gelişmekte olan TEKSİF’in 18-22 Ağustos 1965 tarihinde Ankara’da yapılan 2. Genel Kurulu yapıldı. Bu genel kurulda yürütme kuruluna,
 
Başkan : Şevket YILMAZ
Başkan Vekili :Tevfik ERDEM
Genel Sekreter : Vahap GÜVENÇ
Genel Munasip : İbrahim YALÇINOĞLU
Teşkilatçı Üye : Mehmet SINGIN
 
seçildiler. Genel Kurulundan sonra TEKSİF’ten kopan İstanbullu bazı yöneticileri İstanbul Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikasını kurdu.
Böylece işkolumuzda Sendikamızın dışında üye sayısı 8-10 bin civarında olan Türkiye çapında 5 işçi sendikası kurulmuş oldu.
 
Bunlar:
1- Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası (Şişli İstanbul)
2- Türkiye Hür Mensucat İşçileri Sendikası (Eyüp-İstanbul)
3- Türkiye Mensucat Sanayi İşçileri Sendikası, Mensucat-İş (Aksaray-İstanbul)
4- Türkiye Tekstil İşçileri Sendikası (Cağaloğlu-İstanbul)
5- Tüm-İş (Türkiye Örme, Giyim Sanayi İşçileri Sendikası) (Tarsus)
 
Bunların dışında işyeri seviyesinde kurulu çok küçük sendikalar da mevcut olup, sayıları TEKSİF’e iltihak etmek suretiyle gittikçe azalmaktaydı. Nitekim Adana’da kurulu 850 üyeli “Milli Mensucat Fabrikası İşçileri Sendikası” kendisini feshederek 1967 yılında TEKSİF’e iltihak etti.
 
Yine Adana’da kurulu “Akdeniz Mensucat Fabrikası İşçileri Sendikası” işyeri üyelerinin tamamı TEKSİF’e geçti ve Antakya’da Kurulu Aksif Sendikası da aynı şekilde kendisini feshederek TEKSİF’e katıldı.
 
Genel Kurulda alınan bir kararla İstanbul Merkez Şube kaldırılarak buna bağlı 6 semt şube, doğrudan doğruya Şube haline getirildi. Bu suretle TEKSİF’in şube sayısı 1965 yılında 36’ya yükseldi.
 
3. GENEL KURUL
 
19-22 Mayıs 1967 tarihinde hızla gelişen ve büyüyen TEKSİF’in 3. Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Bu Genel Kurulda geçen devrenin yürütme kurulu üyeleri aynen seçildiler. Bu devrede TEKSİF 3 şube daha kurdu. Böylece Şube sayısı 39’a yükseldi. Bu devrede kurulan Şubeler (18.6.1967) Adıyaman, (18.11.1967) Nevşehir ve (19.10.1967) Adana Karşıyaka idi.
 
18.1.1966 tarihinde Marmara ve 29.1.1968 tarihinde de Güney Bölge Temsilcilikleri faaliyete geçirildi. Güney Bölge Temsilciliği bilahare 15.9.1969 tarihinde feshedildi.
 
4. GENEL KURUL
 
24-27 Mayıs 1969 tarihinde Ankara’da toplanan 4. Genel Kurulda geçen devrenin yöneticilerinin delegeler tarafından aynen seçildiğini görüyoruz.
Ancak, bu devre içinde Genel Başkan Yardımcısı Tevfik ERDEM, 1.11.1969 tarihinde Almanya’ya İşçi Ateşeliği Sosyal Yardımcısı olarak gitmesi, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet SINGIN’ın  26.12.1969 tarihinde vefat etmesi ile boşalan Genel Başkan Yardımcılıklarına 31.11.1969 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında  Ali İhsan SÜCÜLLÜ ve 4.5.1970 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında Bilal ŞİŞMAN seçilmişlerdir. Böylece TEKSİF Genel Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Şevket YILMAZ
Genel Başkan Yrd. : A. İhsan SÜCÜLLÜ
Genel Başkan Yrd. : Bilal ŞİŞMAN
Genel Sekreter : Vahap GÜVENÇ
Genel Sayman : İbrahim YALÇINOĞLU
 
5. GENEL KURUL 
 
3-6 Mayıs 1971 tarihlerinde Manisa’da yapılan 5. Genel Kurulda Yönetim Kurulunun yeniden seçildiklerini görüyoruz.
Bu devrede Güney Bölge Temsilciliği 15.10.1972 tarihinde yenien faaliyete geçirildiği gibi, ayrıca 3 yeni şube daha kuruldu. Böylece şube sayısı 42’ye yükseldi.
Bu devrede kurulan şubeler; Güney Bölgesi Çırçır (15.3.1973), Edirne (22.11.1973), Çerkezköy (26.12.1973)’dür.
 
6. GENEL KURUL
 
6-9 Mayıs 1974 tarihlerinde Ankara’da Türk Standartları Enstitüsü salonunda ülkemizin ve dünyamızın dört bucağından gelen çok sayıda yerli ve yabancı misafirlerin de ilgi ve takip ettiği 6. Genel Kurulda, 5inci Genel Kurulda seçilen Genel Yönetim Kurulu üyeleri delegeler tarafından tekrar aynı görevlere seçilmişlerdir.
 
Bu devre içerisinde Genel Başkan Yardımcısı Sayın A. İhsan SÜCÜLLÜ görevinden 5.4.1976 tarihinde istifaen ayrılmıştır.
Devre içinde üyelere hizmetin daha etkin bir biçimde götürülmesi amacı ile 6 yeni şube daha kurulmuş ve böylece şube sayısı 48’e yükselmiştir.
Her geçen dönem yeni şubeler açarak üyelerine somut hizmet götüren TEKSİF’e Genel Merkezi Tarsus’ta kurulu bulunan ve Çukurova Basma Fabrikası ile bu fabrikanın Genel Müdürlüğünde çalışan 1600 işçiye hitap eden Tüm-İş Sendikası 29.8.1976 tarihinde yaptığı olağanüstü kongrede TEKSİF’e katılma kararı alarak bunu gerçekleştirmiştir.
 
7. GENEL KURUL
 
10-14 Ekim 1976 tarihinde Ankara’da Devlet Su İşleri Toplantı Salonunda yapılan 7. Genel Kurulda, delegeler Genel Yönetim Kurulunu aşağıdaki gibi teşkil ettiler.
 
Genel Başkan : Şevket YILMAZ
Genel Başkan Yrd. : Burhan Cahit TAŞKIN
Genel Başkan Yrd. : M. Sait BÜRÇÜN
Genel Sekreter : Vahap GÜVENÇ
Geneş Sayman : İbrahim YALÇINOĞLU
 
Bu devre içerisinde Genel Başkan Yardımcısı Sayın Burhan Cahit TAŞKIN görevinden 8.5.1978 tarihinde istifaen ayrılmıştır.
Bu devrede, Adana’da Yavuzlar (1.11.1976), Bursa’da Pilot Sanayi (17.11.1976), İstanbul’da Yenibosna (3.2.1977) ve Niğde (19.11.1976) şubeleri kurulmuştur. Bilahare Niğde şubesi hitap ettiği fabrikanın kapanması ve bölgesindeki diğer işyeri Birko Fabrikasında “Grev oylamasının” kaybedilmesi nedeniyle 8.9.1978 tarihinde kapatılmıştır.
 
15.10.1972 tarihinde yeniden faaliyete geçirilen Güney Bölge Temsilciliğimiz 14.12.1977 tarihinde, Elazığ Şubemizin hitap ettiği işyerinde 145 üyesinin kalması, İskenderun Şubemizin kapsamındaki fabrikanın kapatılması nedeniyle bu iki şubemiz Başkanlar Kurulumuzun verdiği yetkiye istinaden Genel Yönetim Kurulumuzca kapatılmıştır. (Elazığ 22.3.1979, İskenderun 13.3.1979)
 
Elazığ şubemizin üyeleri Malatya Şubemize, İskenderun Şubemizin hitap ettiği bölge Antakya Şubemize bağlanmıştır.
 
Bu dönemde, Merkezi Diyarbakır’da kurulu olan ve Sümerbank Diyarbakır iplik fabrikasındaki işçilerin tamamı ile Adıyaman Pamuklu Dokuma Sanayi T.A.Ş. işyerindeki işçilerin bir kısmına hitap eden, Hak-iŞ Konfederasyonuna bağlı Öz-Teksif Sendikası,19.8.1978 tarihindeki olağanüstü kongresinde aldığı karar ile TEKSİF’e iltihak etmiştir.
 
8.GENEL KURUL
 
22.-25 Mayıs 1979 tarihinde Ankara’da Devlet Su İşleri Toplantı Salonunda yapılan 8. Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde teşekkül etmiştir.
 
Genel Başkan : Şevket YILMAZ
Genel Başkan Yrd. : M.Sait BÜRÇÜN
Genel Başkan Yrd. : Necdet İNANDIOĞLU
Genel Sekreter : Zeki POLAT
Genel Sayman : İbrahim YALÇINOĞLU
 
9. GENEL KURUL
 
26 Nisan 1982 tarihinde Ankara’da yapılan 9. Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Şevket YILMAZ
Genel Başkan Yrd. : M.Sait BÜRÇÜN
Genel Başkan Yrd. : Necdet İNANDIOĞLU
Genel Sekreter : Zeki POLAT
Genel Sayman : İbrahim YALÇINOĞLU
 
10. GENEL KURUL
 
2 Aralık 1983 tarihinde Ankara’da yapılan 10. Genel Kurulda TEKSİF genel Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Şevket YILMAZ
Genel Başkan Yrd. : M.Sait BÜRÇÜN
Genel Başkan Yrd. : Necdet İNANDIOĞLU
Genel Sekreter : Zeki POLAT
Genel Sayman : İbrahim YALÇINOĞLU
 
11. GENEL KURUL
 
20-23 Kasım 1986 tarihinde Ankara’da yapılan 11. Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Şevket YILMAZ
Genel Başkan Yrd. : M.Sait BÜRÇÜN
Genel Başkan Yrd. : Necdet İNANDIOĞLU
Genel Sekreter : Zeki POLAT
Genel Sayman : İbrahim YALÇINOĞLU
 
12. GENEL KURUL
 
3-5 Kasım 1989 tarihinde Ankara’da yapılan 12. Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Şevket YILMAZ
Genel Başkan Yrd. : M.Sait BÜRÇÜN
Genel Başkan Yrd. : İbrahim VARDAR
Genel Sekreter : Zeki POLAT
Genel Sayman : İbrahim YALÇINOĞLU
 
13. GENEL KURUL
 
6-7-8 Kasım 1992 tarihinde Ankara’da yapılan 13. Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu Aşağıdaki şekilde oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Şevket YILMAZ
Genel Başkan Yrd. : M.Sait BÜRÇÜN
Genel Başkan Yrd. : İbrahim VARDAR
Genel Sekreter : Zeki POLAT
Genel Sayman : İbrahim YALÇINOĞLU
 
Ancak, genel Başkan Yardımcımız Mehmet Sait BÜRÇÜN İstanbul’da 27.9.1994 tarihinde geçirdiği trafik kazasında, Genel Başkan Yardımcımız İbrahim VARDAR ise yine İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucunda görevleri başında vefat ederek tüm sendikal çevreleri, TEKSİF camiasını ve üyelerimizi üzüntüye boğmuşlardır.
 
14. GENEL KURUL
 
15-16-17 Eylül 1995’de Ankara’da yapılan Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Zeki POLAT
Genel Başkan Yrd. : Osman YURTSEVER
Genel Başkan Yrd. : Nazmi IRGAT
Genel Sekreter : Hayrettin DEVRİMÖZ
Genel Sayman : İbrahim YALÇINOĞLU
 
15. GENEL KURUL
 
9-11 Temmuz 1999’da Ankara’da yapılan Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Zeki POLAT
Genel Başkan Yrd. : M. Metin KIR
Genel Başkan Yrd. : Nazmi IRGAT
Genel Sekreter : Hayrettin DEVRİMÖZ
Genel Sayman : İbrahim YALÇINOĞLU
 
16. GENEL KURUL
 
9-11 Mayıs 2003’de Ankara’da yapılan Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Zeki POLAT
Genel Başkan Yrd. : Mehmet Metin KIR
Genel Başkan Yrd. : Nazmi IRGAT
Genel Sekreter : Kadir BURHAN
Genel Sayman : İbrahim YALÇINOĞLU
 
17. GENEL KURUL
 
27-29 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Nazmi IRGAT
Genel Başkan Yrd. : Mehmet Metin KIR
Genel Başkan Yrd. : Ali SEYVAN
Genel Sekreter : Mehmet ÇAKAN
Genel Sayman : İbrahim ÖNER
 
18. GENEL KURUL
 
19-20 Şubat 2011 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Nazmi IRGAT
Genel Başkan Yrd. : Mehmet Metin KIR
Genel Başkan Yrd. : Ali SEYVAN
Genel Sekreter : Mustafa BURGAZ
Genel Sayman : İbrahim ÖNER
 
19. GENEL KURUL
 
14-15 Şubat 2015 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.
 
Genel Başkan : Nazmi IRGAT
Genel Başkan Yrd. : Mehmet Metin KIR
Genel Başkan Yrd. : Mustafa KARABULUT
Genel Sekreter : Orhan KİBAR
Genel Mali Sekreter : Adil ATİLA
 

20. GENEL KURUL

1-2 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşen Genel Kurulda TEKSİF Genel Yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Genel Başkan : Nazmi IRGAT

Genel Başkan Yrd. : Sebahattin ÇETİN

Genel Sekreter : Şaban GİRGİN

Genel Mali Sekreter : Adil ATİLA

Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri : Ersin ÇELİK

 

Hakkımızda