Mevzuat

I. KANUNLAR

ANAYASA

4857 SAYILI İŞ KANUNU

İŞ KANUNU(1475) (MADDE 14: KIDEM TAZMİNATI)

6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU

5953 SAYILI BASIN MESLEĞİNDE ÇALIŞANLARLA ÇALIŞTIRANLAR MÜNASEBETLERİN  TANZİMİ HAKKINDA KANUN

3308 SAYILI MESLEKİ EĞİTİM KANUNU

6301 SAYILI ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU

394 SAYILI HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN

2429 SAYILI ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER HAKKINDA KANUN

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN(İLGİLİ KANUN)

5521 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

3201 SAYILI YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KANUNU

 

II.TÜZÜKLER

GREV VE LOKAVTLARDA MÜLKİ İDARE AMİRLERİNCE ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN TÜZÜK

İŞÇİ VE İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ DENETİMİNE İLİŞKİN TÜZÜK

HAKEME VE RESMİ ARABULUCUYA BAŞVURMA TÜZÜĞÜ

 

III.YÖNETMELİKLER

ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİ

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI HAKKINDA YÖNETMELİK

EKRANLI ARAÇLARLA ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ELLE TAŞIMA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

GEBE VEYA EMZİREN TADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

GREV GÖZCÜLERİNİN ZORUNLU İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ

GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ

HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSOREJEN VE MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİ

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN  İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KONUT KAPICILARI YÖNETMELİĞİ

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELRİNDEN ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

POSTALAR HALİNDE İŞÇİ ÇALIŞTIRILARAK YÜRÜTÜLEN İŞLERDE ÇALIŞMALAR İLİŞKİN ÖZEL USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SANAYİ , TİCARET , TARIM VE ORMAN İŞLERİNDEN SAYILAN İŞLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

SAĞLIK KURALLARI BAKIMINDAN GÜNDE ANCAK YEDİBUÇUK SAAT VEYA DAHA AZ ÇALIŞILMASI GEREKEN İŞLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARCA DÜZENLENECEK ÜYE KAYIT FİŞLERİ İLE DEFTERLERİNİN ŞEKLİ VE İÇERİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN ÜÇLÜ DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ 

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 

İŞ KANUNUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA SÜRELERİ YÖNETMELİĞİ 

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA İŞYERLERİNİN KAPATILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

 

 

Sendikal Haklar