Etay Giyim
Tarih : 30/06/2011

ETAY GİYİM İŞÇİLERİN HÜR İRADELERİNE İPOTEK KOYUYOR

Türkiye insan haklarına dayalı, yasaların tam olarak uygulandığı, çağdaş, demokratik, refah içinde bir ülke olma yolunda ilerlerken çalışma hayatında hak ve özgürlüklere dayalı sorunlarla boğuşmak zorunda bırakılmaktadır.

Konumuz Bursa’mızda faaliyet gösteren ETAY Giyim Fabrikasında çalışanların TEKSİF Sendikasına üye olmalarının engellenmesidir.

İşçilerin yasal hatta anayasal hakları olan, sendikalara üye olmalarına karşı çıkan ETAY işvereni aynı zamanda BUSİAD başkanı olan M.Arif Özer bu tutumunu iş azlığı bahanesi ile özellikle sendika ile temastaki işçileri işten çıkarmakta veya işten çıkarmakla tehdit etmektedir. Aynı zamanda çıkarılan işçilerin yerine yeni elemanlar almaktadır.

ETAY Giyim ile ilgili kamuoyundaki bilgilerde;  işyerinde dürüstlüğün, samimiyetin, mükemmelliğin, sorumluluğun, karşılıklı saygı ve sevginin ön planda tutulduğu belirtiliyor ise de son uygulamalar bunun kocaman bir aldatmaca olduğunu ortaya koymaktadır. BUSİAD başkanı işveren M.Arif Özer işten çıkardığı elamanına “NEDEN SENDİKAYA GİTTİN ARİF AMCANA GELSEYDİNYA” diye telkinde bulunmaktadır. Ayrıca Marks & Spencer denetlemesinde görüşmeye götürülen çalışanlara sigorta denetlemesi var deyip kandırmıştır.

Ayrıca Türkiye’de ilk defa etik sistemi bünyesine entegre ederek bu konuda firma etik değerler kitapçığı çıkardığı belirtilen ETAY Giyim, bu son davranışları ile işçilerin hür iradelerine, insani haklarına baskı uygulayarak kendi kendine ihanet etmiştir.

Mark & Spencer gibi marka olmuş firmalara üretim ve ihracat yapan yaklaşık yüzde 90’ı kadın 300 kişi istihdam eden ETAY Firmasının kalitede, işyeri huzur ve birliğinde öncü olduğunu iddia etmesi de bu saatten sonra inandırıcılığını kaybetmeye başlamıştır.

Uluslararası işçi kuruluşları ve tedarikçiler, işçi hak ve özgürlüklerine zorluk çıkaran onların sendikalı olmalarını önleyen işverenleri kara listeye almaktadır. Bununla ilgili Mark & Spencer’ı göreve davet ediyoruz.

Bu tip davranışlar AB’ye girme uğraşı veren Türkiye’nin imajı açısından da kötü örnek teşkil etmektedir.

Bizler TEKSİF Sendikası yetkilileri olarak ETAY İşçilerinin hür iradelerine göre hareket etmelerinin sağlanmasını, işveren, işçi, sendika üçgeni arasındaki samimi diyalogdan işyerlerinin daha güvenli, verimli ve huzurlu bir çalışma ortamına kavuşacağı inancı içindeyiz.

Aynı yaklaşımı Sayın ETAY İşvereni M.Arif Özerden de bekliyoruz.

TEKSİF Türkiye Tekstil, Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası  

 

 

Basın Açıklamaları
1.